Saç Dökülmesi

Erkeklerde saç dökülme belirtileri ve nedenleri:

 • Genellikle soygeçmişinde dökülme hikayesi vardır.
 • Yağlı, kepekli, kaşıntılı saçlı deri.
 • Anksiyete ve distonik kişilik.
 • Dökülme önce alın sınırında başlar ve ilerler, sonra tepeden başlayan bir açılma olur.
  Tanı genellikle klinik görünümle konur.
 • Saç çekme testi genellikle pozitiftir.

Kadınlarda saç dökülme belirtileri ve nedenleri:

 • Kadın tipi Androgenetik Alopecia;En sık görülen tiptir. Tepeden saçlar azalır,
  seyrekleşir, incelir, kısalır ve daha az pigment içerir.
 • Erkek tipi Androgenetik Alopecia; Nadir rastlanır.
 • Demir eksikliğine bağlı saç dökülmesi.
 • Troid homonlarındaki düzensizliğe bağlı saç dökülmesi.
 • Yumurtalık kistlerine bağlı hormonal düzensizlikler sonucu oluşan saç dökülmesi.
 • Doğum sonrası hormonal düzensizlikler sonucu oluşan saç dökülmesi.
 • Strese bağlı saç dökülmesi.

Saç Dökülmesini Azaltmak İçin Yapılan Güncel Uygulamalar

1- Saç Mezoterapisi

Saç dökülmesini önlemek , olan saçın kalitesini arttırmak ve yeni saç çıkışını uyarmak için belli periyodlarla saçlı deriye uygulanan bir tedavi şeklidir. Ortalama 6-8 seans yaklaşık 15 dakika sürecek şekilde, özel Mezoterapi iğnesi ve özel ilaç karışımları ile uygulanarak yapılmaktadır. Seanslar haftalık,onbeşer günlük ve aylık periyodlar ile yapılır

2- Saç Dökülmesinde Kullanılan Kozmetik Lazerler

Bu yöntem Yurtdışında özellikle Amerikada yeni uygulanmaya başlanmıştır.Bu yöntem saçlı deriye 650nm ile 670 nm arası dalgaboyuna sahip kozmetik diyot lazerlerin seanslar halinde uygulanması esasına dayanmaktadır.