Long Pulse Alexandrite Lazer ile Günese Baglı Lentijinlerin Tedavisi

Araştırmacı : Dr. Stephen W. Eubanks, Dermatoloji ve Lazer Merkezi Harvard Park, PLLC Denver, CO ABD

Giris

Yaslanmaya baglı lekeler veya karaciger lekeleri olarak da bilinen günese baglı lentijinlerin tedavisi çok uzun süredir hedefenmektedir. Bu yogun pigmentli lekeler günesin uyardıgı lezyonlar olup malignite potansiyeline sahip degillerdir. Bu lekelerin uzaklastırılması veya imhası kesin olarak bir kozmetik sorunudur. Sıklıkla, ellerin üst tarafı, ön kollar ve alt bacaklar tutulur.

Yıllardır standart tedavi sıvı nitrojen kriyoterapisi olmustur. Uzun süreli iyilesme,kabuklanma ve hiperpigmentasyon ve daha düsük olasılıkla hipopigmentasyon riski bu tedavi seçeneginin kullanımını sınırlandırmıstır. Topikal retinoidler, topikal glikolik asit preparatları, topikal hidrokuinon, topikal mekuinol ve bu ürünlerin kombinasyonu yaygın sekilde kullanılmsıtır. Bu ürünler lentijin renginin açılmasında basarı saglamıslardır;ancak nadiren lentijin lezyonunu bütünüyle ortadan kaldırabilmislerdir. Mikrodermabrazyon birden çok tedaviden sonra bu lezyonlarda oldukça hafif bir iyilesme saglamıstır. glikolik asit veya salisilik asidin kullanıldıgı yumusak kimyasal piling ajanları da minimal iyilesme göstermislerdir.

Laserler ve yogun pulslu ısık tedavisi lentijinlerin tedavisinde diger yöntemlerin önüne geçmistir. Ilk “pigment lazeri” 510 nm dalga boyunda puls boya pigmentli lezyon lazeriydi.

Etkili olmasına ragmen günümüzde nadiren kullanılmaktadır. Bazı lentijinlerin tedavisinde çesitli yogun pulslu ısık (IPL) non-lazer cihazlarının etkili oldukları rapor edilmistir. Bu cihazlar orta düzeyde klinik yanıt olusturan ve zaman harcatan prosedürlerdir.

Pigmentlere yönelik Q-anahtarlı lazerler içerisinde 532 nm çift sıklıkta Nd: YAG lazeri ve Q-anahtarlı 755 nm Aleksandrite lazer yer alır. Her ikisi de pigmentlerin ortadan kaldırılmasında etkilidirler; ancak kabuk olusumu, uzun iyilesme süresi ve orta düzeydeki skar olusum riski kullanımlarını sınırlandırmaktadır. Solar lentijinlerin uzaklastırılmasına iliskin yeni bir yaklasım long pulslu aleksandrit lazerinin kullanılmasını kapsar.

Yöntem

Bilgilendirilmis onamı (yazılı muvaakatnameyi) imzaladıktan sonra hasta lazer ile tedavi edildi. Her tür açık renk – orta siddetteki kahverengi leke tedaviye uygundur Dinamik Sogutma Cihazı (Dynamic Cooling Device™ )(DCD™) kapalı durumdayken 25 J/cm dozunda 8 mm çapındaki yuvarlak tedavi noktası kullanıldı.Ilk pulsun düsük etkiye sahip oldugu gözlendiginde doz seviyesi 5 J/cm2 kademesinde arttırılabilmektedir. Çok fazla çıtırtı sesi duyuldugunda veya alan gri sekilde görüldügünde doz 5 J/cm2 kademesinde azaltılabilir. Leke koyulastıkça lazer tedavisinde duyulan çıtırtı artacaktır. Aynı noktaya birden fazla lazer pulsu göndermemeye özen göstererek alan tamamen kusatılmalıdır. Tek geçis kullanılmalıdır. Bu dozda yüzde dahi topikal nestezik kullanılmasına ihtiyaç duyulmaz.Tedaviden sonra, alan haf pembe renklidir;ancak kanama veya gri renk degisimi bulunmaz

Bulgular

Tedavi edilen neredeyse tüm lezyonlar lazer ile yapılan tek tedavi seansından sonra tamamen iyilesirler. hiper veya hipopigmentasyon biçiminde herhangi bir rezidüel renk degisimi olmaksızın elde edilen mükemmel sonuçları göstermektedir.Yukarıda tartısıldıgı üzere kalan pigmentasyonu uzaklastırmak için nadiren ikinci tedaviye ihtiyaç duyulabilir.

Tartısma

Tüylerin dökülmesinde Long Pulse Alexandrite’nin güvenli ve etkili kullanımı yeterince belirlenmistir. Etki mekanizması tercihen saç kökü ve saftındaki pigment olusumuna hasar veren selektif fototermolizis iken aynı zamanda epidermisin korunması için DCD kullanılır. Tüy yapısının derin seviyelerine yeterli enerjiyi uygulamak amacıyla epidermisin korunması zorunludur Bu yazıda, koruyucu DCD kapatılarak epidermis tabakasına tercihen hasar verilmesi konsepti arastırılmıstır. Arastırmanın kri yüzeyel (süpersyel) lentijinleri tedavi ederken enerjinin en yüzeyel sekilde uygulanmasının faydalı olacagı yönündedir.

Bu baglamda, herhangi bir derin yapının üzerinde bulunan ve günesin neden oldugu lentigo tercihen yıkılır. Etkilenme olasılıgı bulunan tüyler ve derin damarlar yüzeyel (süpersyel) katmanın sogurdugu enerjiyi almazlar