Lazer ile Hiperpigmentasyonun Tedavisi

Araştırmacı :Jonathan S. Crane, D.O. Atlantik Dermatoloji Toplulugu, P.A., Wilmington, NC, ABD

Giris

Civatte poikilodermasına eslik eden melasma veya hiperpigmentasyon sıklıkla deri tipi I, II ve III olan hastalarda gözlenir. Bu rahatsızlıkların her ikisinin de tedavisi geçmiste güçlükle gerçeklestiriliyordu ve bazı durumlarda tedaviye oldukça yüksek direnç gösteriyorlardı. Bu hiperpigmentasyon alanlarına günes ısınlarına maruz kalmak, hormonal etkiler ve genetik özellikler neden oluyordu. Lazerin hiperpigmentasyon tedavisinde son derece faydalı bir araç haline gelmistir.

Yöntem

Yüz ve boyun hiperpigmentasyonu nedeniyle deri tipi I-III olan sayısız hastayı tedavi ettim. Hastaların çok büyük bölümünde, bu hiperpigmentasyona Civatte poikiloderması veya melasma neden oluyordu.

Tedavi protokolü ve parametreleri hastalar arasında oldukça benzerdir. Tipik olarak 35-40 dozunda 12 mm nokta ebadını kullanıyorum. Dinamik Sogutma cihazı (Dynamic Cooling Device)™ (DCD)™ parametreleri 50-60 olarak ayarlanır. Belirgin hiperpigmentasyon bulunan hastalarda,bazen 30 J/cm2 dozunda baslıyorum. Pigmentasyon açıldıkça, dozu artırmamız mümkün oluyor. Hastalar birer ay arayla toplam dört tedavi seansına alınıyorlar. Lazer tedavisinden önce, yüze Ela-Max % 4 krem uygulanıyor. Bu uygulama islemden bir saat önce ve islem süresi boyunca her 15 dakikada bir kez tekrarlanıyor. Çinko oksit veya titanyum dioksit içeren günes koruması harçi tedavi süresince baska hiçbir topikal krem uygulanmıyor. Hastalar günes ısıgından sakınmaları konusunda uyarılıyorlar. Genellikle birer ay arayla toplam dört tedavi uygulanıyor. Tedaviden sonraki bir ay boyunca günes ısınlarına dogrudan maruz kalmamaları öneriliyor; ancak hastalara iyi bir günes koruyucu krem kullanılmasının ve mümkün oldugu takdirde günesten uzak durmanın daima iyi bir kir olacagı söyleniyor.

Bulgular

Bir tedavi seansından digerine tipik olarak gözle görülür iyilesme meydana geliyor ve son tedaviyi takiben tedavi öncesi ve sonrası foto karsılastırılıyor. Hiperpigmentasyonu tedavi edilen hastalardaki iyilesme hasta tarafından görülmekte ve heyecan vermektedir Ana yan etkisi azami üç ila dört gün süren geçici morarma ve 24 saat içerisinde dagılan ılımlı eritemdir.

Tartışma

Lazer teknolojisindeki gelismeler hiperpigmentasyon tedavisinde inanılmaz sonuçlar dogurmustur. Lazerle elde edilen sonuçlar CO2 ile deri yüzeyinin yeniden biçimlendirilmesi (resurfacing), asitle derin peeling ve sıvı nitrojen gibi ablatif yöntemlerden çok daha güvenli ve üstündür.Lazer teknolojisindeki gelismeler hiperpigmentasyon tedavisinde inanılmaz sonuçlar dogurmustur. Lazer ile elde edilen sonuçlar CO2 ile deri yüzeyinin yeniden biçimlendirilmesi (resurfacing),asitle derin peeling ve sıvı nitrojen gibi ablatif yöntemlerden çok daha güvenli ve üstündür.