Gözlerin Etrafındaki Mavi Damarların Tedavisi

Araştırmacı : Dr. Tiani K. Hamilton,

Giriş

Retiküler damar agı (pleksusu) laterak kantus tonozuna dogru inerek ve daha sonra alt göz kapakları boyunca uzanır. Bazı bireylerde, bu ven (toplardamar) sistemi oldukça baskındır ve mavi-yesil renk degisimi kozmetik açıdan son derece rahatsızlık verici olabilir. Bu damarların tedavisinde skleroterapi kullanılmıs olmasına ragmen, etkili olması için sıklıkla yüksek hacimde ve güçlü yogunlukta sklerozan maddelerin kullanılmasını gerektirmistir ve kavernöz ven trombozu riski tasımaktadır.

Bu nedenle, lazer ile tanısmadan önce seçkin tedavi yöntemim ambulatuar ebektomiydi. Flebektomiyle oldukça iyi sonuçlar elde edilmesine ragmen, lokal anestezi gerekli oluyordu ve morarmayı kontrol etmek için uzun süreli yükseltme (elevasyon) ve basınç yoluyla iyi bir hemostaz yönetimine ihtiyaç duyuluyordu.

Yöntem

Lazer ile tek tedaviden sonra minimum morarma ile sasırtıcı sekilde iyi sonuçlar elde edilen birçok hastayı tedavi ettim. Birkaç hastada bir veya iki tedavi seansından bir yıl sonra dahi damar rengi görülmüyordu. Damarlar zigomatik kemere takın oldugunda harici lazer koruma gözlükleri kullanılırken göz kapagı sınırına yakın uygulamalarda dahili koruma gözlükleri kullanılıyordu. Kirpiklerden uzak durmaya dikkat edilmesi gerekiyor. Tedaviye 8 mm tedavi noktası, 40-50 J/cm2, 60 ms sogutma ve 50 ms gecikme ile basladım. Gerekli doku etkisi için büyük damarlarda bazen iki kez puls gönderilmesi ihtiyacı olabilir Yöntem hastaya 50 J/cm2 dozunda 8 mm tedavi noktasıyla tedavi edildi. Istenmeyen damar renginin kaybolması için bir ay arayla yapılan iki tedavi seansına ihtiyaç duyuldu